Nieuws

CORONA UPDATE 4-5-2020
In verband met de coronacrisis en de regelgeving vanuit de overheid hebben wij de afgelopen weken alleen videoconsulten gedaan. Het advies blijft om zoveel mogelijk via beeldbellen te blijven behandelen. Wij volgen dit advies op. Vanaf 11 mei kunnen wij, alleen indien noodzakelijk, weer starten met live behandelingen op locatie. Aan de hand van uw klachten bepalen wij of directe behandeling op locatie geïndiceerd is. Wij maken gebruik van een spatscherm op tafel en indien nodig handschoenen. We plannen wat extra tijd tussen onze afspraken, zodat wij tussendoor alles kunnen ontsmetten. Bij bezoek van onze praktijk dient u de volgende huisregels in acht te nemen:
 • kom niet te vroeg voor de afspraak, vermijd wachten
 • maak indien nodig gebruik van de wachtkamerstoelen bij onze behandelkamer
 • geen broertjes/zusjes mee naar binnen
 • geen eten/drinken nuttigen in de wachtkamer
 • gebruik het ontsmettingshandpompje bij binnenkomst en verlaten van het pand
 • gebruik zoveel mogelijk de trap; gebruik de lift alleen als het niet anders kan
 • maak zo min mogelijk gebruik van het toilet
Voor alles: indien u verkouden bent, koorts hebt, zich grieperig voelt of verschijnselen van corona denkt te hebben zegt u de live afspraak af! Wij kunnen dan alsnog overgaan op beeldbellen.
Dank voor uw begrip en medewerking!
______________________________________________________________

 

Corona

Help besmetting te voorkomen! Koorts, verkoudheid, niezen of hoesten? Kom niet binnen! Neem telefonisch contact op! De afspraak bij ons kan dan niet doorgaan!

Door de toenemende verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in Nederland heerst er op dit moment veel onduidelijkheid en onzekerheid onder de mensen. Om deze reden willen wij u graag informeren hoe wij, als logopediepraktijk, omgaan met het coronavirus en hoe u ons kunt helpen besmetting te voorkomen.

Wij nemen als praktijk het coronavirus erg serieus en laten ons dagelijks informeren en adviseren door het RIVM en onze beroepsorganisatie. Om besmetting met het coronavirus te voorkomen zijn er preventieve maatregelen getroffen waarin wij allemaal een belangrijke rol hebben. Indien we ons allemaal aan deze adviezen houden, kan op dit moment de zorg die wij leveren gewoon plaatsvinden.

Binnen onze gewoonlijke hygiënemaatregelen willen wij u graag de extra maatregelen onder uw aandacht brengen:

Wij…

 • geven u geen hand, maar begroeten u op andere wijze.
 • wassen en desinfecteren onze handen voor en na elke behandeling gedurende 20-30 seconden.
 • reinigen tussendoor constant de behandelkamers (stoelen, deurkrukken etc.).
 • zullen de deuren van de behandelkamers voor u open en dicht doen.
 • vragen u om in uw elleboog te hoesten / niezen en niet in uw handen.

Wij houden alle informatie en adviezen van RIVM en onze beroepsorganisaties goed in de gaten en zullen indien nodig onze informatievoorziening aanpassen.

Voor verdere informatie en de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus).

Op deze wijze hopen wij u voldoende informatie te hebben gegeven om u op een geruste en veilige manier te behandelen. Mocht u toch vragen hebben of willen overleggen kunt u ons bellen: 0316-332990

 

Afasie

Sinds januari 2020 is Annelies ingeschreven in het afasieregister en daarmee officieel afasietherapeut!

 

Opening Gezondheidscentrum Lentemorgen

Op 2 november is ons gezondheidscentrum officieel geopend door burgemeester Luciën van Riswijk. In de volgende reportage een mooie impressie van de opening:

 

Opening nieuwe dependance!

Vanaf 13 maart 2019 zijn wij aanwezig op de woensdagmorgen en vrijdagmorgen op SBO De Schilderspoort, Mercurion 36, Zevenaar!

 

Wij zijn verhuisd!

We zijn klaar voor een mooie nieuwe stap. We gaan intensiever samenwerken met een aantal collega’s uit de gezondheidszorg. Daarom zijn we verhuisd! Vanaf 26 april bent u welkom op onze nieuwe locatie in Zevenaar:

Gezondheidscentrum Lentemorgen
(bovenetage van de bibliotheek)
De Hooge Bongert 1a
6903 DA Zevenaar

 

Klantervaringsonderzoeken

Vanaf 2017 voeren wij klantervaringsonderzoeken uit, omdat wij geinteresseerd zijn in uw mening over onze zorgverlening. Na het afronden van de behandeling ontvangt u per e-mail een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Het invullen duurt circa 10 minuten en verloopt volledig anoniem. Wij kunnen dus niet zien wat u heeft ingevuld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door CTO-logo, een gecertificeerd meetbureau. Wij stellen uw mening zeer op prijs!

 

Nieuwe medewerker

Antoinette Derksen heeft haar werkzaamheden in onze praktijk moeten beëindigen i.v.m. gezondheidsproblemen. We wensen haar alle goeds voor de toekomst en bedanken haar voor haar inzet voor onze praktijk.

U zult een nieuw gezicht tegenkomen in de praktijk. We hebben een goede opvolger voor Antoinette gevonden in de persoon van Nicky Jansen, ook een ervaren logopedist. Zij is allround opgeleid en heeft allerlei verdiepingscursussen gevolgd. Nicky welkom!

 

Facebook

Vanaf maart 2015 zijn wij ook op Facebook te vinden. Ga naar https://www.facebook.com/logopedieberndsenflorian?ref=aymt_homepage_panel en wordt ‘vrienden’ met ons om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, tips en adviezen!

 

Dag van de logopedie 2015

De dag van de Logopedie stond in 2015 in het kader van TOS (taalontwikkelingsstoornissen). Uit onderzoek blijkt kinderen met TOS taal langzamer verwerken. Meer informatie over TOS vindt u via:

http://www.kentalis.nl/Professionals/Over-Kentalis/Actueel/Onderzoek-bevestigt-dat-kinderen-met-TOS-taal-minder-snel-verwerken?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=digitalenieuwsbriefmrt2015

http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/03/in-elke-klas-twee-kinderen-met-ernstig-taalprobleem

 

Bezuinigingen logopedie en zorgverzekeraars 2015

Ondanks de slechte tarieven die de zorgverzekeraars bieden (veelal circa 25 % onder het NZa-tarief) zijn hebben toch alle contracten met de zorgverzekeraars voor 2015 te getekend. Dit om de patienten niet met hoge kosten voor logopedie op te zadelen. Dit betekent wel dat wij niet volledig kostendekkend kunnen werken. Voor u betekent het dat u de logopedie volledig vergoed krijgt. Bij volwassenen wordt echter wel het eigen risico aangesproken. Als u hier klikt, vindt u meer informatie over de tarieven voor 2015.

Zie links hieronder voor meer informatie over de bezuinigingen.

https://www.youtube.com/watch?v=D0-ZX89WVJw

http://www.skipr.nl/mobiel/actueel/id20435-logopedisten-lopen-te-hoop-tegen-korting.html

http://youtu.be/5BubSHKFt-0

 

Nieuwe medewerker

In augustus 2014 nam Karin Tijs na 8 jaar afscheid van onze praktijk. Karin gaat verhuizen en bouwt haar logopediepraktijk in Deventer verder uit. Wij bedanken haar voor haar inzet van al die jaren en zijn blij met haar te hebben samengewerkt!  We wensen haar veel succes in de toekomst!

Karin bedankt!

U zult een nieuw gezicht tegenkomen in de praktijk. We hebben een goede opvolger voor Karin gevonden in de persoon van Antoinette Derksen, ook een ervaren logopedist. Zij is allround opgeleid en heeft allerlei verdiepingscursussen gevolgd. Lees haar profiel bij “medewerkers”.

Antoinette welkom!

 

Europese dag van de logopedie

Op 6 maart 2013 was de Europese dag van de Logopedie. Deze dag staat in het teken van taalontwikkelingsstoornissen en de invloed op het lezen en schrijven. Speciaal voor deze dag is de inhoud van de website Kind en Taal geheel herzien. Kijkt u eens op www.kindentaal.nl! Daar is ook een sneltest te vinden om te bekijken of uw kind mogelijk taalproblemen heeft.

 

Contracten zorgverzekeraars 2014

Het einde van het jaar nadert al snel. Dit betekent dat wij als praktijk nieuwe contracten krijgen aangeboden van de zorgverzekeraars. Wij hebben inmiddels van alle zorgverzekeraars contracten ontvangen en zijn verbijsterd over het behandeltarief dat zij ons hebben aangeboden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2010 een uitgebreid onafhankelijk onderzoek gedaan naar de inkomensnorm van een logopedisten. Hieruit is een tarief naar voren gekomen.

Een aantal verzekeraars (waaronder Achmea en CZ) hebben dit tarief naast zich neergelegd en bieden ons een tarief wat 20 tot 24% procent lager ligt dan het NZa-tarief. Helaas kijkt de zorgverzekeraar niet naar de kwaliteit bij het inkopen maar enkel naar wie deze zorg het goedkoopste wil aanbieden.

Wij zijn als praktijk van mening dat wij geen goede kwaliteit meer kunnen leveren als wij tegen deze veel te lage tarieven de logopediebehandelingen moeten verzorgen. Dit zal er namelijk toe leiden dat wij geen bij- en nascholing meer kunnen volgen, geen up-to-date test- en behandelmateriaal kunnen gebruiken en administratieve handelingen tijdens de behandeling moeten gaan plaatsvinden om zo nog rendabel te blijven. Dit vinden wij een slechte zaak.

De zorgverzekeraars eisen van ons inzicht in de kwaliteit van een behandeling. Die informatie willen wij graag aanleveren, maar daar zal een normaal NZa-tarief tegenover moeten staan. Wij voelen ons dan ook genoodzaakt de contracten met Achmea en CZ niet te tekenen. De overige contracten hebben wij onder protest getekend. Wij hebben meerdere pogingen gedaan om tot onderhandeling te komen; de verzekeraars hebben echter zoveel macht, dat er geen mogelijkheid door hen wordt geboden tot enige onderhandeling, helaas. Dit alles heeft tot gevolg dat voor de mensen die verzekerd zijn bij de Achmea-groep en de CZ-groep er dingen zullen veranderen volgend jaar.

Lees verder zorgverzekeraars 2014

 

Nu ook OMFT in onze praktijk

Sinds januari 2013 kunt u ook voor OMFT (oromyofunctionele therapie) terecht in onze praktijk!

 

Dependance Babberich

Wij hebben sinds 2011 ook een dependance in Babberich in het Kulturhus. Wij zijn in daar aanwezig dinsdagmorgen en donderdagmiddag.

 

Directe toegankelijkheid logopedie

Sinds augustus 2010 is de logopedie direct toegankelijk (DTL). Dit betekent dat mensen zonder een verwijsbriefje van een arts naar de logopedist kunnen. Er is echter een groot aantal zorgverzekeraars dat de DTL niet (volledig) vergoedt. In die gevallen is het verstandig toch bij een arts langs te gaan voor een verwijzing. Met een verwijzing wordt de logopedie wel vergoed.

Er zijn een aantal klachten waarbij sowieso een verwijzing van een arts nodig blijft, bijvoorbeeld stemklachten, slikklachten en gehoorproblemen.

Wanneer u zonder een verwijzing van een arts naar een logopedist gaat, zal de logopedist een screening afnemen. Deze screening is puur om te bepalen of met onderzoek en behandeling gestart kan worden zonder verwijzing van een arts.